Skip to main content

VETOQUINOL BIOWET Sp. z o.o.
ul. Kos. Gdyńskich 13/14
66 – 400 Gorzów Wlkp.
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy
KRS  nr 0000064225

NIP 599 010 85 60

wysokość kapitału zakładowego
3.500.000 zł

Rzetelna firma

KRS - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
Pobierz plik

CERTYFIKAT
GOOD MANUFACTURING PRACTICE

Produkcja sterylna

Produkcja sterylna

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

CERTYFIKAT
GOOD MANUFACTURING PRACTICE
Produkcja niesterylna

produkcja niesterylna

Pobierz plik

Pobierz plik