Skip to main content

Wspólne wartości

Wartości Vetoquinol stanowią solidny fundament w codziennej pracy i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju. 

Shaking

Wartości, które nas tworzą

Wyznawane przez nas wartości i zasady są trwałym fundamentem firmy, który stanowi podstawę rozwoju i sukcesów przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że wszyscy pracownicy Vétoquinol kierują się tymi samymi zasadami, każdego dnia wzmacniamy wizerunek i prestiż naszej firmy. Zasady Vetoquinol są punktami odniesienia, które umożliwiają nam porozumienie bez względu na miejsce naszej pracy, czy dziedzinę, którą się zajmujemy. Pozwalają nam także na sprawną współpracę i spójność w działaniu.

Wspólna troska o środowisko w Vetoquinol

Firma Vetoquinol zobowiązuje się do analizy wpływu, jaki wywiera jej działalność na środowisko naturalne i biologiczną różnorodność, by ograniczyć ich zanieczyszczenie i zużycie. Oznacza to, że rozwijamy te produkty, które równolegle pozwalają zachować czyste środowisko.

W obszarach BHP i Gospodarowania Środowiskiem korzysta się ze standardowych wskaźników, dzięki którym można sprawdzić postępy w walce z globalnym ociepleniem i zużyciem naturalnych zasobów. Na bieżąco analizuje się też potencjalne ryzyko związane z trwającymi aktualnie projektami, aby zapewnić oraz wdrożyć właściwe mierniki zapobiegania i ochrony środowiska. Nasza firma jest również informowana o projektach i decyzjach mających wpływ, czy też niosących ryzyko wpływu na którykolwiek z trzech czynników zrównoważonego wzrostu: w wymiarze środowiskowym, społecznościowym i ekonomicznym.

Vetoquinol firmą, która dba o jakość życia swoich pracowników

Grupa Vetoquinol troszczy się o satysfakcję i dobre samopoczucie pracowników. Dbamy, aby realizacja codziennych obowiązków zawodowych sprzyjała życiu rodzinnemu i każdy z pracownik czuł się doceniany.

Firma wyznacza wysokie standardy w obszarze bezpieczeństwa - inwestuje w bezpieczeństwo i komfort pracy. Szereg programów dedykowanych Pracownikom ukierunkowuje nasze działania na wzrost jakości życia Pracowników.