Skip to main content

Prokurenci

Cyryl Przybył

Cyryl Przybył

Dyrektor Zarządzający Vetoquinol CEE, Prokurent

Iwona Stankiewicz

Iwona Stankiewicz

Dyrektor Wytwórni, Prokurent Samoistny

Kadra zarządzająca

Anna Rusinek

Anna Rusinek

Dyrektor ds. Kadr Vetoquinol CEE

Dominika Bielecka

Dominika Bielecka

Dyrektor ds. Projektów Przemysłowych

Ewa Milun

Ewa Milun

Dyrektor ds. Logistyki Sprzedaży

Izabela Piotrowska-Mrzygłód

Izabela Piotrowska-Mrzygłód

Dyrektor ds. Marketingu Vetoquinol CEE

Jarosław Kryński

Jarosław Kryński

Dyrektor ds. Finansowych Vetoquinol CEE

Jerzy Tomczak

Jerzy Tomczak

Dyrektor ds. Sprzedaży

Przemysław Kowalski

Przemysław Kowalski

Dyrektor ds. Jakości