RADCA PRAWNY/PRAWNIK

RADCA PRAWNY/PRAWNIK
Gorzów Wielkopolski
Oczekiwania:
Wykształcenie wyższe prawnicze
Aplikacja pozwalająca na reprezentowanie Spółki w sądach
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na współpracę międzynarodową 
Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte jako prawnik wewnętrzny lub pracownik kancelarii prawnej
Szeroki zakres wiedzy w zakresie prawa, w szczególności prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy; mile widziana znajomość prawa farmaceutycznego
Umiejętność analitycznego podejścia do różnorodnych aspektów z obszarów działalności Spółki oraz proponowania efektywnych rozwiązań zagadnień i problemów prawnych 
Odpowiedzialność za powierzone działania 
Inicjatywa i zaangażowanie 
Bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne
Umiejętność współpracy i przekazywania wiedzy na różnych szczeblach organizacji 
 
Główne zadania:
Obsługa prawna Spółki w zakresie bieżącej działalności produkcyjnej i handlowej 
Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, dokumentów, regulaminów dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki  
Kontrola formalno-prawna dokumentacji związanej z działalnością Spółki 
Przygotowywanie opinii prawnych oraz pism administracyjnych
Udział w postępowaniach przed organami administracji i przed sądami w imieniu Spółki
Bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych
Przygotowywanie informacji o zmianach w przepisach prawnych oraz budowanie świadomości prawnej poprzez konsultacje i szkolenia
Współpraca z zewnętrznymi podmiotami prawnymi 
Sporządzanie raportów, zestawień na potrzeby Spółki i Grupy 
 

Oferujemy:
Stabilne warunki zatrudnienia 
Ciekawe i pełne wyzwań zadania
Współpracę w zespole międzynarodowym i udział w międzynarodowych projektach 
Samodzielność w realizacji zadań
Różnorodność zadań i projektów
Prywatną opiekę medyczną i pakiet ubezpieczeniowy oraz dodatkowe świadczenia
Przyjazną atmosferę w pracy
 
   
Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny w języku polskim prosimy przesyłać na adres e-mail: poland_rekrutacja@vetoquinol.com
  

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
  

Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”