DYREKTOR DS. KADR

DYREKTOR DS. KADR
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe drugiego stopnia, mile widziana psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi
• Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku obejmującym zarządzanie zespołem
• Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w środowisku międzynarodowym
• Praktyczna wiedza w zakresie prawa pracy
• Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem personalnym zarówno w obszarze kadr i płac, jak i szkoleń, ocen, rozwoju, rekrutacji i selekcji
• Doświadczenie w zarządzaniu szkoleniami, wynagrodzeniami, świadczeniami pozapłacowymi i ZFŚS, systemami zarządzania talentami
• Doświadczenie we współpracy z reprezentacjami pracowników
• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów
• Umiejętności rozwiązywania konfliktów, mediacji oraz zdolność skutecznego przekazywania wiedzy
• Doskonałe zdolności interpersonalne
• Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
• Samodzielność, inicjatywa, umiejętność szybkiego działania i podejmowania decyzji
• Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych
• Doskonała organizacja pracy i samodzielność w realizacji zadań
• Zdolność angażowania, motywowania,  inspirowania zespołów
• Proaktywność oraz zdolności ustalania priorytetów
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Czynne prawo jazdy kategorii B
• Mile widziana znajomość filozofii lean/ Kaizen
• Wysoki etos pracy, sumienność, elastyczność
• Otwartość, dynamizm i entuzjazm w działaniu

 

Główne zadania:
• Współpraca ze zróżnicowaną populacją na każdym szczeblu organizacji
• Współtworzenie oraz zarządzanie całokształtem procesów HR
     - Współtworzenie oraz zarzadzanie procesami kadrowo- płacowymi:
     - Współtworzenie i monitoring zarządzania potencjałami pracowników oraz planami sukcesji
     - Tworzenie i zarządzanie systemem ocen pracowników
     - Tworzenie, aktualizacje, monitoring realizacji kosztów personalnych (budżet wynagrodzeń, szkoleń, świadczeń pozapłacowych
     - Realizacja analiz wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych
     - Doradztwo, coaching, mentoring
     - Współpraca z ZFŚŚ oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów ZFŚS
• Proponowanie, wdrażanie rozwój optymalnych rozwiązań w obszarze świadczeń i procesów HR dostosowanych do potrzeb klienta wewnętrznego
• Aktywny udział w projektach międzynarodowych
• Organizacja imprez dla pracowników
• Prowadzenie szkoleń warsztatów oraz prezentacji
• Wdrażanie i realizacja projektów z obszaru HR ( wprowadzenie zmian w systemie ocen, monitoring działań po badaniu opinii, wdrażanie i optymalizacja świadczeń pozapłacowych)
• Przygotowanie analiz dotyczących wskaźników personalnych i wynagrodzeń
• Tworzenie i zarządzanie procesami selekcji i rekrutacji
• Zarządzanie zespołem
• Współpraca z przedstawicielami pracowników, agencjami doradztwa oraz firmami szkoleniowymi,  oraz innymi dostawcami usług w miarę potrzeb
• Współtworzenie procedur personalnych
• Wdrażanie i dostosowanie do lokalnych realiów korporacyjnych procedur i polityki  HR Grupy Vetoquinol
• Kontakty z HR Grupy Vetoquinol
• Udział w realizacji zadań i projektów operacyjnych oraz strategicznych

Oferujemy:
• Ciekawe pełne wyzwań zadania
• Udział  w projektach międzynarodowych
• Możliwość kreatywnej pracy i wdrażania pomysłów
• Samodzielność w realizacji zadań
• Różnorodność zadań i projektów
• Współpracę w dynamicznym zespole międzynarodowym
• Możliwość współtworzenia środowiska personalnego w firmie
• Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
• Możliwość kontynuacji rozwoju zawodowego
• Prywatną opiekę medyczną i pakiet ubezpieczeniowy oraz dodatkowe świadczenia
• Przyjazną atmosferę w pracy
• Samochód służbowy


 

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny w języku polskim i angielskim prosimy przesyłać na adres e-mail poland_rekrutacja@vetoquinol.com


 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


 

Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”