Application

Jesteśmy dynamiczną firmą, stawiającą wyzwania przed swoimi pracownikami. Umiemy docenić zaangażowanie, które przekłada sie na sukces całej firmy. Czy jestes gotów dołączyć do drużyny jednego z głównych graczy na rynku farmaceutyków weterynaryjnych?

Jesteśmy zobowiązani do zatrudniania, awansu i sprawiedliwego traktowania osób bez dyskryminacji ze względu na czynniki takie jak rasa, płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub krajowym, religię, niepełnosprawność, wiek, obywatelstwo, rodzinę lub stan cywilny, przekonania polityczne, orientację seksualną lub inne czynniki zawarte w przepisach dotyczących praw człowieka.

Twoje dane
Twoje podanie
Pliki nie mogą być większe niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx.